Coaster Note
New Texas Giant
Six flags Over Texas
Batman the Ride
Six flags Over Texas
Joker
Six flags Over Texas
Judge Roy Scream
Six flags Over Texas
Mini Mine Train
Six flags Over Texas
Mr Freeze Reverse Blast
Six flags Over Texas
Goliath
Six Flags Fiesta Texas
Boomerang
Six Flags Fiesta Texas
Iron Rattler
Six Flags Fiesta Texas
Kiddee Koaster
Six Flags Fiesta Texas
Pandemonium
Six Flags Fiesta Texas
Poltergeist
Six Flags Fiesta Texas
Road Runner Express
Six Flags Fiesta Texas
Superman Krypton Coaster
Six Flags Fiesta Texas
Wonder Woman Golden Lasso
Six Flags Fiesta Texas
Batman: The Ride
Six Flags Fiesta Texas
Journey To Atlantis
SeaWorld San Antonio
Steel Eel
SeaWorld San Antonio
Super Grover's Box Car Derby
SeaWorld San Antonio
Texas Stingray
SeaWorld San Antonio
Wave Breaker: The Rescue Coaster
SeaWorld San Antonio
Boardwalk Bullet
Kemah Boardwalk
Crazy Mouse
OWA
Rollin' Thunder
OWA
Southern Express
OWA
Boomerang
Wild Adventures
Fiesta Express
Wild Adventures
Go Bananas
Wild Adventures
Outpost Express
Wild Adventures
Swamp Thing
Wild Adventures