Kondaa
 76
Toutatis
 75
Toutatis
 68
Toutatis
 60
Untamed
 52
Batman Gotham City Escape
 41
Batman Gotham City Escape
 40
Hyperia
 38
Zadra
 37
Toutatis
 32
Taiga
 32
Shambhala
 27
Toutatis
 27
Batman Gotham City Escape
 25
Toutatis
 25
Toutatis
 24
Toutatis
 24
Batman Gotham City Escape
 23
Hyperion
 22
Helix
 20
Voltron
 20
Tonnerre 2 Zeus
 20
Batman Gotham City Escape
 19
Fury
 18
Taiga
 18
Abyssus
 18
Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission
 18
Toutatis
 17
Tonnerre 2 Zeus
 17
Batman Gotham City Escape
 17