Toutatis
 73
Toutatis
 66
Kondaa
 63
Toutatis
 46
Batman Gotham City Escape
 43
Untamed
 37
Zadra
 34
Toutatis
 32
Toutatis
 27
Batman Gotham City Escape
 26
Toutatis
 24
Toutatis
 24
Toutatis
 23
Helix
 19
Tonnerre 2 Zeus
 19
Abyssus
 18
Toutatis
 17
Fury
 17
Taiga
 17
Hyperion
 16
Tonnerre 2 Zeus
 16
Batman Gotham City Escape
 16
Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission
 16
Batman Gotham City Escape
 15
Batman Gotham City Escape
 15
Batman Gotham City Escape
 15
Fury
 15
Batman Gotham City Escape
 14
Hyperia
 12
Batman Gotham City Escape
 12